DeutschDeutschNederlandsEnglishCZBelgiumFinlandPolandRussiaCroatia

Algemene voorwaarden

 

Belangrijke opmerkingen

Indien onduidelijkheid bestaat tussen de originele (duits-talige) versie en welke vertaling dan ook zal het origineel (duits-talig) prevaleren. U kunt de originele versie terug vinden op de website van Fischis Qualitäts Skischule onder de kop “agbs” of “Allgemeine Geschäftsbedingungen”
Indien een groep kleiner is of wordt als 4 deelnemers, behouden wij ons het recht voor deze te combineren, de lestijden te verkorten, of om te boeken naar privélessen.
Meervoudige wisseling van leraar(es) is mogelijk om de flexibiliteit van de gehele organisatie te kunnen waarborgen. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid voor ongevallen welke zich voordoen tijdens of vóór de les bij voorbaat af.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering.
Reclamatie vanwege ziekte alleen met doktersverklaring mogelijk. Alleen de niet gebruikte dagen kunnen teruggedraaid worden (het verschil tussen de totaal geboekte cursus minus de gebruikte dagen)
Bij uitval vanwege de weersomstandigheden (overmacht) kunnen op geen enkele manier gereclameerd worden. De lessen vinden onder iedere weersomstandigheid plaats. Uw cursuskaart is persoonsgebonden en hiermee niet overdraagbaar! Ongebruikte lesdagen komen te vervallen! Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten van de skischool van toepassing!

 

Boeken en reserveren van ski- en snowboard lessen

Het gebruik van de liften is niet in het cursusgeld inbegrepen. Voor door storingen of uitval van de liften in welke vorm dan ook verloren cursustijd kan bij de skischool geen aanspraak gemaakt worden, noch zal de skischool hier welke vervanging dan ook voor aanbieden.


Huren en reserveren van ski- of snowboarduitrusting

Elke huurder is verantwoordelijk voor de goede terugkeer van het gehuurde tot de nieuw waarde (cataloguswaarde) van het gehuurde.
De verhuurder behoud zich het recht om een garantie te eisen in de vorm van de in bewaring name van een document (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) of een aanbetaling/borstelling/borgsom. Deze garantie in welke vorm dan ook geld niet als mogelijke koopprijs voor/van het gehuurde


Privacy Beleid

Als op het internet/op de webiste de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven om in te voeren, vindt de input van deze gegevens geheel vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten - indien technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem is derhalve mogelijk.

 

Prive-foto's

Zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende om foto's gemaakt van de ski-groepen gebruik is alleen toegestaan ​​voor eigen doeleinden en voor publicatie op uw eigen media.

 
Afbeelding rechten van de mensen afgebeeld

We gaan ervan uit dat de mensen die vrijwillig akkoord om gefotografeerd te worden met een publicatie. Natuurlijk, verwijzen we naar idealen waarmee de afgebeelde personen oneens. Stuur ons dan een e-mail met de namen van de foto's. U ontvangt een bevestiging e-mail over het verwijderen van de afbeelding te ontvangen.


Online inhoud

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheids claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard/zaken, veroorzaakt door het gebruik of het onbruik van de geboden informatie of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, in zoverre er van de auteurs kant geen opzet of grove nalatigheid door schuld in het spel is. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van- of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, te veranderen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.


Reclamaties

In geval van annulering van een online boeking ontvangt u het totale bedrag van uw reservering minus 10% terug. Wanneer u ziek wordt tijdens het gebruik van een dienst van de skischool. Mocht u onverhoopt ziek worden kunt u met een doktersverklaring de niet gebruikte dagen retour krijgen zoals reeds eerder aangegeven.

 

Reeds gestarte cursussen, geleende huuritems en lunch tickets kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden terugbetaald.


Deze versie is slechts een vertaling. De Duitse Algemene voorwaarden zijn immer praevaliert.

 

 

zum Blog

 

 

FACEBOOK

Facebook

Weitere Infos und Bilder

gibt’s auf unserer

Facebook-Fanpage

 

 

WETTER

Zum aktuellen Pistenwetter in Flachau

 

 

FISCHIS ALPEN APPARTEMENT

 

 

UNSERE VERLEIH PARTNER

 

Flachauer Skistadl

 

Flachauer Skistadl

 

Fischis Qualitätsskischule · A-5542 Flachau · Tel. +43 664 / 203 08 97 · E-mail senden
Zum aktuellen Pistenwetter in Flachau
Gutschein bestellenBewertungen lesenProspekt bestellenSkipass Kalkulator